Aktuality

29.06.2021 15:10
INFORMOVANÝ SÚHLAS ÚČASTNÍKA PRETEKOV A VZDANIE SA PRÁVA.pdf (253,9 kB) SINGLETRAIL preteky Novoveská Huta.pdf (253,4 kB) Súhlas so spracovnaním OÚ - žiak (1).pdf (238,9 kB) vyhlásenie účastníka pretekov.pdf (231,6 kB) vyhlásenie zákonného zástupcu.pdf (233,5 kB)
12.04.2021 06:38
Pridávame link na spustenie online interaktívnej turistickej mapy - Slovenský raj.  www.vku-mapy.sk/project/tm-4-slovensky-raj/
23.09.2016 13:37
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka -Projekt na zlepšenie zdravotného stavu lesov LM SNV s.r.o..pdf (280119)